boto_transport boto_residus
boto_botiga

Telèfon oficines:

933767528

Fax. 933757138 

recibaix@recibaix.com 

 
 

 

 

 

 

 

 


 

Recuperació de materials i il·lusions

Contractes d’inserció: la feina amb acompanyament com element clau per la millora de l’ocupabilitat

Les persones contractades a Recibaix són persones amb factors de vulnerabilitat que dediquen la seva tasca a desenvolupar les activitats productives de l'empresa d'inserció. L'objectiu de la seva contractació, és a dir, del seu itinerari laboral, és que sigui el pas previ a la incorporació al mercat de treball ordinari. Durant el transcurs del seu contracte, cada persona és tutoritzat per un/a tècnic/a d'inserció i rep el suport permanent d'un/a tècnic/a d'acompanyament a la producció (la figura de l'encarregat/a).

Per assolir l'objectiu principal del programa, durant tot l'any, l'itinerari desenvolupa una àmplia oferta d'activitats formatives estructurada en mòduls temàtics, de seguiment i avaluació de la persona, això com accions d'intermediació laboral amb una tutorització permanent. La finalitat d'aquest ventall de formacions és que la persona participant augmenti competències laborals, bàsiques i transversals; en definitiva, que estigui millor preparada per aconseguir la seva reinserció sociolaboral.

Cal destacar que aquest conjunt d'accions s'emmarquen en el si del Programa d'accions per a la millora de l'ocupacio i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social (Línies 1, 2 i 4), ORDRE TSF/235/2017, del 13 d'octubre i Resolució TSF/1862/2018, de 25 de juliol, gràcies a Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i al Fons Social Europeu de la Unió Europea:


Aquest suport permet la participació en el Programa d'un/a tècnic/a d'acompanyament a la inserció i d'un/a tècnic/a d'acompanyament a la producció per part d'una empresa d'inserció, així com les Ajudes a les empreses d'inserció per a la contractació de persones en situació o risc d'exclusió social.


El 2016, Recibaix Empresa d'Inserció va contractar a 14 persones mitjançant aquests contractes d'inserció. Durant el 2018, RECIBAIX ha contractat a 20 persones en risc d’exclusió. Els nous serveis i projectes ens permeten oferir més oportunitats cada any. Des del nostre naixement, RECIBAIX ha tingut com a missió generar llocs de treball adreçats a persones en risc d’exclusió social: són els contracte d’inserció. Constituïts com empresa d’inserció l’any 2005, la nostra activitat productiva principal (reciclatge de roba, així com gestió de serveis) ens permet crear llocs de feina, que esdevenen oportunitats laborals adreçades a persones a l’atur especialment vulnerables.

Contractem persones usuàries dels Serveis Socials Municipals del Baix Llobregat , DGAIA, CIRE, Caritas Diocesana de Barcelona, i d’altres, amb les que tenim acords de col·laboració, sempre que les persones derivades acompleixin els requisits d’accés segons indica la llei d’empreses d’inserció de Catalunya.

L’objectiu d’aquest itinerari laboral és que sigui el pas previ a la inserció al mercat de treball ordinari. Durant el desenvolupament del seu contracte, cada persona és tutoritzada per un/a tècnic/a d’inserció i rep el suport permanent d’un/a tècnic/a d’acompanyament a la producció (la figura de l’encarregat/da). El nostre objectiu és que l a persona augmenti competències laborals, bàsiques i transversals; en definitiva, que estigui millor preparada per aconseguir la seva reinserció sòcio-laboral.

Aquest programa està subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i cofinançat pel Fons Social Europeu, dins del marc de les subvencions per a la realització d’accions per a la millora de l’ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d’exclusió social (Linies 1, 2 i 4).